Bestyrelsens forslag til Regler og love ændringer

 

 

 

Forslag 1

 

KONTINGENT Kan betales kontant til Kassereren. Du kan også betale kontingent til bank-konto nummeret, som er anført på bagsiden af dit kontingentkort. Husk at få ajourført kortet hos kassereren jævnligt, og vær så vidt muligt aldrig bagud med betalingen. Kontingent udgør 180 kr pr. md. 

 

 3 måneders restance udløser automatisk udmeldelse, medmindre andet er aftalt med Kassereren.

 

Ændres til:

 

KONTINGENT 

 

Kan betales kontant til et bestyrelsesmedlem i klubben. Du kan også overføre kontingent til klubbens bank-konto, Reg. 1551  kontonr. 4653328214.

 

Kontingent udgør 180 kr. pr. måned for aktivt medlemskab og 50 kr. pr. måned for passivt medlemskab.

 

 3 måneders restance udløser automatisk spillekarantæne.

 

Og for passiv en udmeldelse

 

Forslag 2 

 

MEDLEMSKAB  Som medlem af klubben, har alle lige rettigheder. Dog er der visse undtagelser: Du kan ikke få nøgler til lokalerne, du har ikke adgang bag baren og du kan ikke vælges til bestyrelsesposter før du har været medlem i 26 uger.

 

 Derudover kan klubbens øvrige medlemmer stemme dig ud af klubben, såfremt du f.eks. viser meget dårlige egenskaber, yder vold, hærværk mod klubbens ejendele, eller på ejendommens grund, tyveri eller andet, som kan skade klubben og dens virke.

 

 Ændres til:

 

MEDLEMSKAB 

 

Alle medlemmer har lige mange rettigheder. Men:

 

 • Kun bestyrelsen, vicevært og holdkaptajner har nøgle til klubbens lokaler.

 • Man skal have været aktivt medlem i minimum 1 år før du kan opstilles til bestyrelsesposter.

 Aktivt medlemskab:         

 

 • Kan stemme til generalforsamlingen.

 • Kan spille DDU kampe for DK26.

 • Får én kamptrøje af klubben, som skal bæres til alle DDU kampe.

 • Kan deltage ved alle arrangementer som DK26 afholder.

 • Kan deltage i lodtrækning hver måned om 1 ølkort.

 • Skal deltage i klubbens rengøringsturnus

 

 Passivt medlemskab:

 

 • Kan deltage ved alle arrangementer som DK26 afholder, dog ikke klubmesterskab.

 • Er velkommen til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret.

 

 

 

Klubbens bestyrelse og medlemmer kan til hver en tid stemme dig ud af klubben, såfremt du f.eks. viser meget dårlig opførsel, såsom voldelig adfærd, hærværk mod klubbens ejendele eller matrikel, tyveri eller andet, som kan skade klubben og dens virke.

 

 Klubben over alle – Ingen er over klubben!

 

Forslag 3

 

HOLDKAMPE Det er holdkaptajnerne der sammensætter holdene, selvfølgelig med indflydelse fra spillerne. Det er også spillerne der vælger holdkaptajnen. Mød op til de indkaldte spillermøder, hvis du ønsker indflydelse på dit hold. Har du en klubtrøje, så tag den på til alle kampe. 

 

Det er selvfølgelig ikke tilladt at komme for sent, hverken ved hjemme, eller udekampe. 

 

Transportudgifter afholdes normalt af spillerne selv, medmindre andet er aftalt.    

 

 Ændres til:

 

HOLDKAMPE 

 

Turneringslederen og holdkaptajnerne sammensætter holdene.

 

Husk at du skal stille op i klubtrøje til alle DDU kampe.

 

Det er selvfølgelig ikke tilladt at komme for sent, hverken ved hjemme- eller udekampe.

 

Transportudgifter afholdes normalt af spillerne selv, medmindre andet er aftalt.    

 

 

 

Forslag 4

 

RENGØRING Der er i klubben udarbejdet en rengøringsplan, hvor de fleste medlemmer er med. Er man med, vil man være makker med 2 andre medlemmer om rengøring af lokalerne i en måned. Der er i klubben en liste, hvor der står hvad, hvor og hvornår der skal gøres rent. Normalt skal rengøring være udført senest tirsdag eftermiddag. De 3 makkere aftaler selv hvordan de vil gøre. Nøgle til lokalet kan lånes af Bimse. Bemærk venligst, at der er bøde, hvis rengøringen er mangelfuld.

 Ændres til:

 

 RENGØRING 

 

Der er i klubben udarbejdet en rengøringsplan, hvor de fleste medlemmer er med. Er man med, vil man være makker med 2 andre medlemmer om rengøring af lokalerne i en måned. Der er i klubben en liste, hvor der står hvad, hvor og hvornår der skal gøres rent. Normalt skal rengøring være udført senest mandag kl. 19:00. De 3 makkere aftaler selv hvordan de vil gøre. Nøgle til lokalet overdrages af det tidligere rengøringshold om torsdagen før det nye hold skal starte op. Bemærk, at der er bøde, hvis rengøringen er mangelfuld eller glemt pr. gang. Bøden koster en kasse øl til 360 kr. som skal købes i klubbens bar til den næstkommende generalforsamling.

 

 

 Forslag 5

 

KLUBAFTEN Torsdag fra kl 18 er normalt den ugentlige hygge-klubaften. Hvis torsdag er en helligdag, flyttes til nærmeste forgående dag. Torsdag er også dagen, hvor gæster er velkomne.

 Ændres til:

 KLUBAFTEN

 

Torsdag fra kl. 18 er normalt den ugentlige hygge-klubaften. Hvis torsdag er en helligdag, flyttes til onsdagen før.

 

 Forslag 6

 

BAREN  Du har som hovedregel ikke adgang bag baren.  

 

Du kan købe et Øl-kort i baren kontant, og som medlem deltage i den månedlige lodtrækning om… Et Øl-kort :-)

 Ændres til:

 BAREN 

Man skal have et aktivt medlemskab for at begå sig bag baren. Det er påkrævet, at man har gennemgået en oplæring af driften fra et bestyrelsesmedlem eller en holdkaptajn.

 • Der er ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år. Dette gælder også selvom barnet er ifølge med en voksen.

 • Indkøb til baren er Barmanden´s opgave. Mangler der noget, er det barmanden, der skal have besked.

 • Du kan købe et Ølkort i baren, og som aktivt medlem deltage i den månedlige lodtrækning om et Ølkort.

 • Der gives ikke kredit i baren.

 

 Forslag 7

 

BESTYRELSEN  Klubbens bestyrelse tager sig af alle de mindre og mellemstore problemer der opstår hen ad vejen. Har du et problem, af den ene eller anden art, vil det altid være en fordel at involvere bestyrelsen i stedet for at brænde inde med det, eller risikere at sprede urigtige rygter. 

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen. Formand og kasserer dog for 2 år skiftevis. PT er bestyrelsen: Formand Flemming 17 Hansen, Kasserer Jennie Johansen, Turneringsleder Tony Jensen, Henrik Kylling, Bimse, Catharine og Muffe.

 

 Bestyrelsen holder i gennemsnit et møde hver måned. Har du noget du ønsker skal behandles, kan du tale med en fra bestyrelsen, eller lægge besked i en af deres skuffer.  

 

Ændres til:

 

BESTYRELSEN 

 

 • Klubbens bestyrelse tager sig af alle opgaver og problemer, der opstår hen ad vejen.

 • Har du noget på hjerte, vil det altid være en fordel at involvere bestyrelsen eller din holdkaptajn i stedet for at brænde inde med det, eller risikere at sprede urigtige rygter.

 • Man skal have været aktivt medlem i minimum 1 år, før man kan stille op til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for et år ad gangen. Formand og kasserer dog for 2 år skiftevis. Formand vælges i ulige år, kasserer i lige år.

 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde den første torsdag i hver måned. Har du noget, der skal behandles, kan du tale med en fra bestyrelsen, eller lægge besked i en af deres skuffer.  

 

 Forslag 8

 

GENERALFORSAMLING  Hvert år, den første lørdag i februar kl. 14.00 er der Generalforsamling. Dette er klubbens øverste myndighed og er fuldt beslutningsdygtig, hvis der er indkomne forslag. Der indkaldes til Generalforsamling 1 måned før afholdelse, samtidig ophænges en liste, så man kan se hvem der er på valg og hvem der genopstiller. Ønsker du at opstille til en post i bestyrelsen, skal du skrive dit navn på denne liste. Du kan dog først stille op, når du har været medlem i min. 26 uger. Ægtefæller og samboende kan ikke begge stille op til bestyrelsespost.  

 

NB Du har ikke ret til at deltage i Generalforsamlingen, hvis du ikke er lige med, både i kontingent og bar.  

 

Efter Generalforsamlingen afholder vi vores årlige ”julefrokost”, hvor alle deltagende medbringer en ret til bordet. Til dette formål er der ophængt en liste, hvor man kan skrive sig på, så der ikke er flere der kommer med de samme retter. 

 

Ændres til:

 

GENERALFORSAMLING 

 

Hvert år, den sidste mandag i januar kl. 19.00 – 22:00, er der Generalforsamling. Dette er klubbens øverste myndighed og er fuldt beslutningsdygtig, hvis der er indkomne forslag.

 

Der indkaldes til Generalforsamling 30 dage før afholdelse.

 

Samtidig ophænges en liste, så man kan se hvem der er på valg og hvem der genopstiller.

 

Ønsker du at opstille til en post i bestyrelsen, skal du skrive dit navn på denne liste. Du kan dog først stille op, når du har været medlem i min. 1 år.

 

Ægtefæller og samboende kan ikke begge stille op til bestyrelsespost.

 

NB Du har ikke ret til at deltage i Generalforsamlingen, hvis du er i restance med kontingentet.

 

Lørdagen efter Generalforsamlingen kl. 14:00 afholder vi vores årlige ”julefrokost”, hvor alle deltagende medbringer en ret til bordet. Til dette formål er der ophængt en liste i klubben, hvor man kan skrive sig på, så der ikke kommer flere med de samme retter. 

 

Forslag 9

 

RYGNING  er til daglig tilladt overalt. Men pas på gulvet ved banerne, undgå helst rygning der. Når der er hjemmekampe er rygning kun tilladt i bar-rummet. Efter kampe og træning, hjælper man hinanden med at rydde lidt op, så der altid er pænt i klubben. Husk at lukke vinduer og døre.

 

Ændres til:

 

RYGNING 

 

Det er ikke tilladt at ryge i klubbens lokaler. Rygning foregår udenfor ved indgangsdøren. Der må ikke smides skodder på jorden. Brug blomsterkummen.

 

 Forslag 10

 

Dartklubben ”SEXogTYVE” er også på FaceBook, hvis det skulle have din interesse.

 

 Ændres til:

 

 Dartklubben DK26 er også på FaceBook, hvis det skulle have din interesse.

 

 

 Forslag 11

 

Vi håber at du med denne korte gennemgang af regler i DK26/SEXogTYVE, vil befinde dig godt i vores selskab og at du vil deltage i det kammeratlige samvær. Vi henviser i øvrigt til de almindelige foreningsregler, samt DDU’s regler.

 

 Ændres til:

 

 Vi håber at du med denne gennemgang af regler i DK26, vil befinde dig godt i vores selskab og at du vil deltage i det kammeratlige samvær. Vi henviser i øvrigt til de almindelige foreningsregler, samt DDU’s regler.

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

                       Generalforsamling den 1. februar 2014 kl. 14:00 i DK26

 

 Dagsorden:

 

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Aflæggelse af årsregnskab og budget

 4. Bestyrelsens forslag

 5. Valg af Kasserer

 6. Valg af Turneringsleder

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

 8. Indkommende forslag fra medlemmer

 9. Eventuelt

                                                                                                

 

 

         Forslag fra Bestyrelsen – vedtægtsændringer

 

 

 

Forslag 1

 

1.   Navn m.v.  

 

Klubbens navn er ”sexogtyve/DK26, og dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er tilsluttet Dansk dart Union.

 

 Ændres til:

 

 

 1. Navn mv.

 

Klubbens navn er DK26, og dens hjemsted er Hvidovre. Klubben er medlem af Dansk Dart Union.

 

 

 

Forslag 2

 

3.    Medlemmer. 

 

Medlemskab af klubben er økonomisk bindende for en måned af gangen. Medlemmerne har mødepligt ved tilmeldte turneringer. Medlemskabet fortsætter, til det opsiges. Opsigelse kan ske ved udgangen af først komne måned.

 

 Ændres til:

 

 

 1. Medlemmer

  Medlemskab er økonomisk bindende løbende måned + en måned. Medlemmerne har mødepligt ved tilmeldte turneringer. Medlemskabet fortsætter, til det opsiges. Opsigelse kan ske ved udgangen af førstkommende måned.

  Der findes 2 forskellige slags medlemmer i klubben. Aktivt medlem og passiv medlem. Kun aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. 

   

   

  Forslag 3

  4.    Bestyrelse. 

  Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Ethvert medlem over 18 år kan vælges til bestyrelsen, enten ved egenhændig opstillelse, eller ved anbefaling fra medlemmerne.

  Formanden vælges for 2 år i ulige årstal. Kassereren vælges for 2 år i lige årstal. Turneringslederen og den øvrige bestyrelse vælges for 1 år ad gangen. Alt dette på generalforsamlingen. Valget træder i kraft med virkning fra den 1. marts. 

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

  Ved vakance kan den resterende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer for resten af den eller de pågældendes valgperiode. 

 

Foreningens bestyrelse består pr. 1. juni 2013 af følgende medlemmer. 

 

·         Flemming Hansen, Formand 

 

·         Jennifer Johansen, Kasserer 

 

·         Tony Jensen, Turneringsleder 

 

·         Henrik Kylling, Bestyrelsesmedlem

 

·         Flemming Andersen, Bestyrelsesmedlem 

 

·         Catherine Jensen, Bestyrelsesmedlem 

 

·         Charlotte Schultz, Bestyrelsesmedlem 

 

Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende formand, kasserer, samt et udvalgt bestyrelsesmedlem. 

 

Pr. 1 juni 2013 består disse af følgende medlemmer: 

 

·         Flemming Hansen, Formand 

 

·         Jennifer Johansen, Kasserer 

 

·         Charlotte Schultz, Bestyrelsesmedlem 

 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver 

 

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.

 

 Ændres til: 

 

 1. Bestyrelsen

  Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

  Medlemmer over 18 år, der har minimum 1 års aktivt medlemskab, kan vælges, enten ved egenhændig opstillelse eller ved anbefaling fra medlemmerne.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig til bestyrelsesmøder, når min. 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er det Formandens stemme, der er afgørende.

   

  Ved vakance kan den resterende bestyrelse udpege en eller flere stedfortrædere, som fungerer for resten af den eller de pågældendes valgperiode.

   

  Foreningen tegnes af den til enhver siddende formand, kasserer samt et udvalgt bestyrelsesmedlem, som udpeges af bestyrelsen.

  Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver.

  Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.

   

  Forslag 4

  5.    Regnskab og Økonomi 

 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Der fremlægges regnskab ved den ordinære generalforsamling. 

 

På enhver generalforsamling skal klubben lave et overslag over økonomien og fastsætte årskontingenter og terminer for deres betaling. Klubbens midler er den valgte kasserers ansvar i samarbejde med min. 2 andre bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af bestyrelsen.

 

 Ændres til:

 

 

 1. Regnskab og Økonomi

  Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Der fremlægges regnskab samt budget ved den ordinære generalforsamling, som skal godkendes af klubbens medlemmer.

  Klubbens likvider er den valgte kasserers ansvar i samarbejde med minimum 2 andre bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af bestyrelsen.  

   

  Forslag 5

  7.    Generalforsamling. 

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes normalt fra kl.14 på den første lørdag i februar. 

 

Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen er påkrævet i form af opslag med dagsorden. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden. 

 

1.      Valg af dirigent og referent. 

 

2.      Formandens beretning. 

 

3.      Aflæggelse af årsregnskab 

 

4.      Indkomne forslag 

 

5.      Valg af Formand (ulige år) 

 

6.      Valg af kasserer (lige år) 

 

7.      Valg af turneringsleder 

 

8.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

9.      Eventuelt 

 

10.  Fællesspisning 

 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, hvis ikke andet kræves. Alle beslutninger herunder vedtægtsændringer, træffes op generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, undtaget forslag om klubbens opløsning, der til vedtagelse fordrer et flertal på ¾ af samtlige klubbens medlemmer. 

 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder evt. overskydende midler Kræftens Bekæmpelse. 

 

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal afgives til bestyrelsen senest 1 uge forud. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen skønner det ønskeligt, eller hvis 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret ønske herom. 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, og forslag, der ønskes behandlet, skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge forud.

 

 Ændres til: 

 

 1. Generalforsamling

  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes hvert år den sidste mandag i januar.

  Skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes via e-mail og opslag i klubben senest 30 dage før.

  Dagsorden, regnskab, budget samt bestyrelsens forslag skal fremsendes til medlemmer senest 14 dage før.

  Indkommende forslag fra medlemmer skal afleveres til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

   

  Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

   

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 2. Formandens beretning

 3. Aflæggelse af årsregnskab og budget

 4. Bestyrelsens forslag

 5. Valg af Formand (Ulige år)

 6. Valg af Kasserer (Lige år)

 7. Valg af Turneringsleder (hvert år)

 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

 9. Valg af Revisor (Lige år)

 10. Indkommende forslag fra medlemmer

 11. Eventuelt

   

  Afstemninger foretages ved håndsoprækning, hvis ikke andet kræves.

   

  Alle beslutninger herunder vedtægtsændringer træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.

   

  Undtagelsesvis forslag om klubbens opløsning kræver et flertal på minimum ⅔ af samtlige klubbens medlemmer. Og i tilfælde af klubbens opløsning tilfalder eventuelle overskydende midler Kræftens Bekæmpelse.

   

  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt eller hvis minimum ⅕ af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom.

  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel, og forslag, der ønskes behandlet, skal afgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før datoen for den ekstraordinære generalforsamling. 

   

   

   

  Forslag 6

  8.    Spilledage. 

 

Klubbens spilleaftener er indtil videre tirsdage og torsdage. Der startes på alle spilleaftener kl.18,00, medmindre andet er meddelt. Mandag, onsdag, lørdag og søndag er hele dagen, fortrinsvis til afvikling af kampe i DDU regi.

 

 Ændres til: 

 

 1. Spilledage

  Klubbens spilleaftner er indtil videre mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Spilleaftnerne starter kl. 18:30 medmindre andet er aftalt.

   

  Forslag 7

  9.    Etikette 

 

Det er ikke tilladt at optræde støjende i klubbens lokaler. Under turneringer med fremmed klubber henstilles til fair play. Efter aftenens spil har ethvert medlem pligt til at være behjælpelig med oprydningen. 

 

Endvidere skal klubbens rengøringsturnus overholdes efter de givne regler, som udleveres ved indmeldes.

 

 Ændres til: 

 

 1. Etikette

 

 • Det er ikke tilladt at optræde støjende i klubbens lokaler.

 • Tag hensyn til andre klubmedlemmer og/eller gæster i klubben.

 • Under turneringer med fremmede klubber henstilles til Fair Play.

 • Efter aftenens spil har ethvert medlem pligt til at være behjælpelig med oprydning af klubbens lokaler.

 • Klubbens rengøringsturnus skal overholdes efter de givne regler, som udleveres ved indmeldelse.

 • Rygning er ikke tilladt i klubbens lokaler. Rygning skal foregå udenfor, og cigaretskodder må ikke smides på jorden.

 • Indtagning og påvirkning af euforiske stoffer er ikke tilladt hverken i klubben eller på matriklen.

 • Al parkering af cykler, knallerter og lignende skal foregå langs hegnet bag bygningen.

 • Voldsom, stødende og truende adfærd for andre medlemmer i klubben medfører øjeblikkelig bortvisning. Om det medfører udmeldelse af klubben er op til bestyrelsen.

 

 

 

                                                                                                            

 

 


Forslag om Salg af Toast.

 

Bestyrelsen stiller til forslag om salg af toast.

 

Toast bliver købt og pakket i fryseren, så man nemt derfra kan lave toast.

 

Hvis dette forslag bliver godkendt, så vil Bimse stille en toastmaskine til rådighed i en periode, for at se hvordan dette fungerer, inden vi køber en selv.